logo

Projekter

14-02-2024

Ungdomsfællesskabet mod Ensomhed

​Brug Boldens nyeste projekt er det nuværende Ungdomsfællesskabet mod Ensomhed, der startede op som et pilotprojekt i november 2022 med støtte fra bl.a. Nordea-fonden.

Projektets målgruppe er unge mellem 15 og 17 år i Københavnsområdet, der kæmper med mistrivsel og ensomhed og ikke er en del af det almene foreningsliv. Projektet tager afsæt i deltagernes fælles interesse for fodbold, og aktiviteterne indebærer bl.a. fodboldtræning og –stævner samt fællesspisning og sociale arrangementer.

Med dette projekt er et af Brug Bolden Danmarks vigtigste fokusområder i de kommende tre år forebyggelse og reduktion af ensomhed blandt unge i vores målgruppe.

I begyndelsen af 2024 favner projektet knap 250 drenge og er udvidet til en 3-årig periode med støtte fra Jascha Fonden, TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden, Brødrene Hartmann A/S og Social- og Boligstyrelsen.


Formålet med projektet er at styrke fællesskabet og trivslen blandt deltagerne gennem regelmæssige møder, forskellige aktiviteter og mentorskab. Projektet sigter mod at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor drengene kan udvikle sig personligt og danne venskaber.

Løbende evaluering og feedback bruges til at tilpasse og forbedre projektet. Pilotperioden med Ungdomsfællesskabet viste os et stort behov for et dedikeret fællesskab for de yngste medlemmer i vores forening mellem 15 og 17 år. Vi observerede dengang, at de har brug for målrettede aktiviteter, støtte og positive rollemodeller for at styrke deres personlige og fodboldmæssige udvikling.

Vi arbejder fortsat på at udvikle dette fællesskab og inddrage de yngste medlemmer i beslutningsprocessen. Vi har fået skabt et rum, hvor unge fra forskellige baggrunde har kunnet mødes og deltage i fælles aktiviteter, hvilket har styrket deres sociale netværk og følelse af tilhørsforhold.

Se de positive resultater fra Ungdomsfællesskabet mod Ensomhed i vores evaluering fra 2023 her.

15-06-21

Samarbejde med Kriminalforsorgen og Horserød Fængsel startede i sommeren 2021

Et samarbejde og brobygningsarbejde som er med til at øge de indsattes livskvalitet og reduceret indtagelse af rusmidler. Vi har erfaret at fodboldfællesskabet i Horserød er yderst attraktivt, hvor ca. 500 indsatte har været med i aktiviteterne med ​Brug Bolden Danmark.

Nyt år med nye visioner og januar 2023, tog vi endnu et skridt i udviklingen, i at styrke brobygningsarbejde som er vores kerneopgave. En gang om ugen kører fængslets pædagog ud til Hafnia-Hallen med en busfuld spillere fra Horserød Fængsel, hvor de indgår i fællesskabet i frihed og på denne måde mærker atmosfæren, intensiteten og kender til Brug Boldens aktiviteter når de bliver løsladt. Vi håber med dette tiltag og samarbejde, at vi får flere seje spillere til at indgå i fællesskabet i frihed efter endt afsoning.


Tilbagemeldingerne af de indsatte, er ovenud positive og der er smil på læberne og ømme muskler, når de kører tilbage til Horserød Fængsel, efter en træning med finter, skills og masser af motion. Dette giver de indsatte et indblik i et sundt fællesskab som er et tilbud, som skal være med til at styrke deres livskvalitet i samfundet, det er den brik vi mener har manglet til vores brobygningsarbejde så det går op i en højere enhed til gavn for borgerne.

Vi meget glade for at tilbuddet er blevet taget så godt imod og at de unge mennesker kan møde hinanden på lige fod i vores fællesskab i frihed samt begynde at skabe bånd til hinanden. Det stærkt arbejde fra alle partnere og vi glæder os til at tage imod de besøgende hver uge i fremtiden.

Læs mere om projektet her.

Kontakt
Michael Mogensen
Fællesskabsleder
Brug Bolden Danmark
Tlf.: 20766269
Email: mm@brug-bolden.dk

Hvad er Brug Bolden Danmark?

Brug Bolden er et brobyggende  fodboldfællesskab målrettet unge, der står udenfor det almene, etablerede idrætsliv.

Åbningstider​

Mandag – fredag

10.00 – 18.00​

Weekend

10.00 - 12.00​

Helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Brug Bolden Danmark

Bagsværd Hovedgade 126

2880 Gladsaxe

Klik her for rutevejledning

+45 7174 1778

kontakt@brug-bolden.dk