logo

​Spillerpolitik

​1. Vi forventer, at man altid møder til tiden

Først og fremmest er der en stærk signalværdi i at møde til tiden. Det er god stil, og man udviser ansvar over for sig selv og ens medspillere – uanset om det er en træning eller et socialt event – i Brug Boldens aktiviteter.

2. Den gode tone

At vi holder den gode tone er afgørende for en positiv afvikling af Brug Boldens aktiviteter.

Aggressiv adfærd eller udfald kan ikke accepteres og kan skabe nervøsitet og utryghed.

Skulle trænergruppen opleve udfald, kan vedkommende via dialog opfordres til at tænke over sit sprogbrug.

​Helt nye medlemmer vil muligvis tænke, om det er måden, vi afholder tingene på. En god tone kan medvirke til nye relationer og en god holdånd.

At vi møder hinanden med respekt og god attitude har utvivlsomt en gensidig afsmittende effekt på foreningens formål.

3. Anerkend dine holdkammerater

Ros fra trænergruppen samt medlemmerne imellem kan være en direkte medvirkende årsag til øget trivsel blandt vores medlemmer.

Medlemmerne motiveres til fremmøde samt øget lyst til at bidrage i fælleskabet, hvor man roses og anerkender hinanden.

Alle vores borgere kan have forskellige baggrunde for at deltage i fodboldfællesskabet, men motiveres af en god stemning og anerkendelse for deres præstationer.

4. Del budskabet med dine venner

Hvordan kan spillerne hjælpe med at dele budskabet om Brug Bolden?

Det betyder meget at nævne for dine venner og bekendte hvem vi er og hvad vi står for: Fortælle om vores træninger,  aktiviteter og at vi deltager i turneringer i sommerhalvåret.

Når man benytter sig af tilbuddet ved Brug Boldens aktiviteter skal man være fyldt 15 år. Ungdomsfællesskabet 15-17 år er gratis, og seniorfællesskabet har en kontigentbetaling på 50,- pr. halvår.

Brug Bolden Fællesskabet tilbyder også træninger, som er særligt målrettet for aldersgruppen 18-29 år. Man kan deltage tirsdage og fredage i Hafnia-Hallen, hvor der afvikles træninger, kampe og sociale aktiviteter.

5. Aktivt medlemskab

Når du kommer fast og deltager i vores træninger og kampe, vil du efter 1-2 træningsgange blive anmodet om at udfylde en indmeldelsesblanket, hvor du oplyser navn, efternavn, telefonnummer, mailadresse, postnummer og by.

På denne måde bliver du et aktivt medlem af vores fælleskab og foreningen Brug Bolden Danmark.

Det er et krav at være medlem for at benytte vores aktiviteter, men du kan til enhver tid udmelde dig. Dette kan du gøre ved at sende en sms til +4520766269 eller på mm@brug-bolden.dk, hvorefter dine oplysninger slettes.

6. Fairplay og respekt

Fairplay er en vigtig faktor indenfor sportens verden, både internt og eksternt i Brug Bolden.

Fairplay er at have en ordentlig tone og behandle hinanden med respekt – at tage ansvar for ens egen opførsel og attitude.

På den måde føler alle medlemmer sig velkomne og trygge, når man møder til træning og kamp. 

Fodbold er en kontaktsport, og skulle man komme til at tackle hårdt, hjælper man sin medspiller op igen med et klap på skulderen.

Fodbold er en konkurrencesport, alligevel er det vigtigt, at man udviser respekt for modstanderne og accepterer nederlag på vejen. Man må anerkende og respektere, hvis man møder en bedre modstander.

Det kan være svært at styre følelser i kampens hede. Husk, at dommeren også er et menneske, ligesom alle andre. Vedkommende skal behandles med gensidig respekt.

Vi opfordrer til, at man som spiller lader dommeren helt være, når Brug Bolden Danmark spiller kampe i turneringen DAI - og i stedet fokuserer på sin egen og holdets indsats.

Husk altid, at man siger tak for kampen til dommer og modstander.

7. Euforiserende stoffer og alkohol

Dette afsnit beskriver foreningens holdninger og retningslinjer i forhold til alkohol og euforiserende stoffer.

Brug Bolden Danmark vil gerne medvirke til, at spillerne får en sund og fornuftig holdning til alkohol og euforiserende stoffer.

Desuden ønsker vi at fremstå som en social forening med klare holdninger og en fornuftig omgang med alkohol.

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik er godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen.

7.1 Politik for euforiserende stoffer

Brug Bolden ønsker at sikre og beskytte alle sine spillere mod euforiserende stoffer såsom hash, ecstasy, kokain mv. mens de befinder sig i projektets fodboldaktiviteter og øvrige sociale tiltag.

Det skal først og fremmest ske gennem aktuel, åben og tæt dialog mellem trænere, ledere og spillere.

Brug Bolden Danmarks politik er, at hvis der konstateres indtagelse af euforiserede stoffer i og omkring baner, haller og i det hele taget på de af foreningens aktiviteters matrikel, eller i øvrigt i forbindelse med kampe, turneringer og projekter, medfører dette en dialog med de involverede parter.

Vi har ikke nødvendigvis til hensigt at ekskludere den eller de personer, som indtager stoffer, da det efter vores opfattelse vil flytte problemet et andet sted hen i vores lokalområde og spillerens liv.

Det betyder, at hvert tilfælde skal behandles særskilt og så nuanceret som muligt. Det tilgår dog den til enhver tid siddende ledelse og herunder personalet at bestemme, om den enkelte person skal ekskluderes fra foreningens aktiviteter.

7.2 Politik for alkohol

I Brug Bolden ønsker vi ikke at prædike om total afholdenhed, men snarere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Vi accepterer ikke, at spillere møder op til træning, kampe eller sociale aktiviteter berusede eller påvirkede, hvilket vil medføre bortvisning og hjemsendelse med efterfølgende samtale, inden spilleren kan deltage igen. Vi accepterer heller ikke alkoholindtag inden eller efter Brug Boldens aktiviteter, hvis man stadig er på banerne eller i hallen, hvor andre spillere er til stede.

Gentagne tilfælde hos samme spiller kan medføre karantæne fra træning, udelukkelse fra kampe og andre aktiviteter i et tidsrum på op til 60 dage.

8. Politik for misbrug blandt spillere i foreningen

Vi vil gerne hjælpe foreningens medlemmer ud af et eventuelt misbrug. Dette kan vi gøre med kommunen som samarbejdende myndighed og med den eller de involverede personer og eventuelt deres forældre, hvis spillerne er under 18 år.

Vi kan for myndige spillere, såfremt denne ønsker det, inddrage samarbejdende specialister og rådgivere til at oplyse vores spillere om problematikker og farer ved at anvende euforiserende stoffer gennem oplæg, foredrag eller et fortroligt samtaleforløb med den enkelte spiller og en rådgiver.

Dette kan blive iværksat i forbindelse med forebyggelse af indtag af euforiserende stoffer, så længe man er spiller og medlem i Brug Bolden Danmark.

9. Politik vedrørende konstatering af ulovlig adfærd eller handel

Hvis det konstateres, at nogle spillere forsøger at handle med stoffer på områder, hvor foreningens aktiviteter finder sted, vil personen blive ekskluderet fra foreningen uden yderligere varsel.

Vi forventer, at alle foreningens trænere, ansatte og frivilligledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af deres opgaver, men dette indgår i en særskilt personalepolitik, der ikke er omfattet af spillerpolitikken. Vi accepterer ikke, at trænere og ledere for foreningens aktiviteter og hold indtager alkohol i forbindelse med deres arbejde.

Skulle der mod forventning være spillere, der oplever, at trænere og ansatte i foreningen har en adfærd, der strider imod de etiske retningslinjer om alkohol og stoffer i spillerpolitikken, skal du som medlem tage kontakt til foreningens ledelse eller borgerrepræsentant.

Brug Bolden Danmark er et stof- og alkoholfrit fællesskab, og vi ønsker at bidrage til at fremme sunde vaner og forebygge stof- og alkoholmisbrug såvel som kriminalitet, hvilket er en del af foreningens vedtægter.

10. Chikane, vold og trusler

Har man en grænseoverskridende adfærd med direkte chikane mod en eller flere personer, hvor chikanen opleves som et adfærdsmønster, hvor f.eks. fjendtlige bemærkninger, usaglige angreb, øgenavne og ydmygelser, vil personen blive ekskluderet fra foreningen uden yderligere varsel.

Udøver man vold eller trusler i foreningens aktiviteter, vil personen blive ekskluderet af foreningen uden varsel.

Hvad er Brug Bolden Danmark?

Brug Bolden er et brobyggende  fodboldfællesskab målrettet unge, der står udenfor det almene, etablerede idrætsliv.

Åbningstider​

Mandag – fredag

10.00 – 18.00​

Weekend

10.00 - 12.00​

Helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Brug Bolden Danmark

Bagsværd Hovedgade 126

2880 Gladsaxe

Klik her for rutevejledning

+45 7174 1778

kontakt@brug-bolden.dk