I samarbejde med​

Fodboldorganisation for fightere
​– hvor livet er målet

Brug Boldens mål er gennem fodbold, frivillighed og fællesskab at bidrage til bedre trivsel.

Ligeledes er formålet at skabe sociale aktiviteter og gode oplevelser for medlemmerne.​

Foreningens historie

Bliv medlem

Øget livskvalitet gennem fodbold, fællesskab og frivillighed

Er du en fighter i dit eget liv - og savner du et sted, hvor der er mennesker omkring dig, som ved hvad det vil sige at være udsat og kæmpe i tilværelsen?  

​Det er meget individuelt hvilken livshistorie, hvilken historie og baggrund du kommer ind i Brug Bolden fællesskabet med. Nogle af de fællesnævnere der er i fællesskabet, hvad enten det er fra en svær opvækst i et udsat miljø, belastet boligkvarter, en udsat familie baggrund, eller en baggrund  i kriminalitets- eller stofmiljøet.

Oftest findes udsatheden, i en kombination af disse, og vi spørger derfor aldrig ind til dit liv eller fortid, før du selv har lyst til det, da vi ser det som ganske naturligt, at man først fortæller om sig selv, når man opnår relation til fællesskabet og oplever en samhørighed, samt tillid til hinanden.

Vi er et åbent fodboldfællesskab som findes i flere områder, hvor de centrale elementer er fast træning, deltagelse i stævner rundt i landet, socialt samvær i organiserede rammer. Det som er ganske værdifuldt, er netværket og kontakten til hinanden, som opstår også imellem aktiviteterne og udenfor banerne.

​ 

Vores mål er, at du gennem fodbold som en fælle interesse, oplever et fællesskab, som vil dig det bedste og hvor du kan være sig selv. 

Når du har været i Brug Bolden nogle gange, er det sædvane at vi må få dit nummer.  

Herigennem kan vi ringe til dig, når der skal arrangeres ture til stævner, turneringer og sociale aktiviteter.

Det gør vi også, hvis man ikke har set dig noget tid, for at høre om alt er ok og om du har det godt. Det betyder i korte træk, at Brug Bolden handler om mennesker og relationer, og ikke hvor god du er til fodbold eller er en fodboldklub.

Du er velkommen til at kontakte os direkte telefonisk på alle dage i ugen eller møde op til en træning, og se om det er noget for dig.       Vi glæder os til at møde dig og hvis du er i tvivl - så hop ind i på vores Facebook, tjek ud hvem vi er og mød os derinde!

Støt initiativet gennem medlemskab eller donation

Uanset om du er en potentiel støtter eller medlem, så vær sikker på at du støtter et værdigt initiativ, hvis du overvejer det. Dit bidrag er med til at give individer fra 15 år og opefter, som er i en svær udsat situation, et tiltrængt frirum og en plads i fællesskabet. 

Gennem Brug Boldens aktiviteter, opbygger man som ung eller voksen fighter, ganske hurtigt et nyt netværk med nye sunde værdier og relationer, omringet af frivillige rollemodeller og ligesindede, som selv har været i deres sko. Det er igennem spejling i andre, regelmæssig deltagelse i faste aktiviteter og gennem vedholdenhed, at de fleste opbygger et tilhørsforhold til foreningen. 

Brug Boldens formål er at fremme sunde, inkluderende og selvudviklende fodboldfællesskaber, hvori deltagerne kan opdage, deres helt egne potentialer og styrker, som rækker langt udover selve fodboldspillet og samhørigheden. De allerfleste, som har levet en udsat tilværelse i mange år eller fra barnsben, opbygger et uhensigtsmæssigt selvbillede og overbevisninger, som kan stå til hinder for en sund tilværelse og et godt liv. Disse brydes ned, når man har et frirum, hvori man kan anerkendes, værdsættes og hvori man kan se sig selv i nye perspektiver og sammenhænge.

René Petersen

Super fed træning og cool mennesker. Dejligt sted at være. Jeg har skabt nogle fantastiske relationer og jeg er glad for at være en del af foreningen. Har hjulpet mig meget.

Liselotte Bøgeskov Christensen

Super godt intiativ! Stor respekt til alle jer der har kæmpet jer ud af et misbrug. En kæmpe sejr for jer, og denne forening er super.​

Anders Skovgaard Thomsen

Generelt bare et fedt intiativ, skønt med fokus på dette område.

​Kan varmt anbefales og kæmpe respekt til medlemmerne.

Fællesskaberne

Brug Bolden Fællesskaberne startede som et lokalt projekt i København i 2016, men har siden udviklet sig fra år til år, så der i dag er flere fællesskaber, hvor vi bruger energi på at skabe de bedste forudsætninger og rammer for vores deltagere og frivillige. 

Alle unge, som kan genkende sig selv, som fighter i deres eget liv, kan blive medlem af foreningen, samt ikke mindst, være en del af et positivt, sundt og inkluderende fællesskab, hvor kærlighed for fodbold, holdsport og samvær med andre unge, står centralt. 

Sociale aktiviteter ud af huset ture, stævner og fællesarrangementer, er en stor del af Brug Boldens aktiviteter, og gør foreningen til mere end en sportsorganisation. Vores vigtigste mål er, at give vores medlemmer gode oplevelser gennem regelmæssige sociale tiltag og fodboldaktiviteter,  hvorigennem vi søger at mindske de individuelle udfordringer og vilkår, den enkelte kommer ind med. Fællesskaberne giver således unge, med forskellige udsatte baggrunde, muligheden for at opdage dem selv og sine potentialer i nye sammenhænge, hvor der bygges bro til en bedre fremtid.

Samarbejde og støtte

​Brug Bolden Fællesskabet har skabt forskel i udsatte menneskers tilværelse igennem 5 år, gennem fællesskab, fodbold og frivillighed, takket være Socialstyrelsen og de fonde, som har muliggjort initiativet. Senest også støttet af Kulturministeriet, Trygfonden og A.P. Møller Fonden. 

De positive erfaringer fra de første år, har medført at konceptet faciliteters i nye områder og kontekster,  som primært er målrettet kriminalitetstruede unge, som befinder sig udenfor det etablerede idræts-og foreningsliv. Blandt andet er der i 2020 etableret et nyt samarbejde med kriminalforsorgen, som skal sikre målgruppen af dømte, adgang til foreningens aktiviteter, i de kommende år.

Fodboldfællesskaberne bygger på frivillig deltagelse og engagement, fra både udsatte unge og frivillige rollemodeller, som alene i Hovedstaden er repræsenteret af 12 forskellige kommuner. Samarbejde med og opbakning fra det offentlige, herunder kommuner, er derfor en afgørende hjørnesten i foreningens fundament. Den primære økonomiske støtte til organisationens indsatser og projekter, kommer fra legater, fonde og puljer.

Hvad er Brug Bolden Fællesskaberne?

​Brug Bolden Fællesskaberne, startede som et udviklingsprojekt for væresteds brugere i København i sommeren 2016.

Takket være offentlige tilskud, private fonde og samarbejdskommuner er fællesskaberne med snarligt 5 fællesskaber forankret i egen social-og sundhedsfremmende organisation.  

Brug Bolden Danmark

Kontakt os direkte:

+45 7174 1778

Alle ugedage 09.00 - 18.00.

Finder du ikke det du leder efter, kan du skrive til kontakt@brug-bolden.dk.​

​© 2020. Brug Bolden Danmark