logo

Hvem er vi?

​Hvem er vi og hvem henvender vi os til?

Brug Bolden har skabt forskel i udsatte mennesker siden 2016. Hvad der startede, som et mindre lokalt projekt med støtte fra Socialstyrelsen, målrettet brugere fra København, voksede i takt med, at flere brugere fandt deres vej til fællesskabet, og at samme koncept blev udvidet til Fyn.

Siden da, har der været mange udviklingsprocesser, hvorigennem fællesskabet formede sig og netværket blev større, ligesom vores sociale profil er blevet mere defineret, da alle Brug Boldens aktiviteter, og frivillige kræfter, de blev forenet og forankret i en samlet fodboldorganisation, under Brug Bolden Danmark, som man kender os i dag.

Siden etableringen af foreningen, har fokusset fortsat været centreret om mennesker der er socialt udsatte, men målgruppen blev mere skærpet og defineret, fordi vi ønskerde at målrette vores indsats, så den effektivt og virkningsfuldt, kan komme til gode for en gruppe unge, som af forskelige årsager, ikke deltager i det etablerede forenings-og idrætsliv, og befinder sig på kanten samfundet, eller er i risiko for det. Brug Bolden Danmarks aktiviteter er i dag målrettet helt unge mennesker, primært mellem 15 - 26 år.​

H​vad laver vi og hvordan muliggøres det?​

Vi arbejder hele tiden på, at tilbyde faste og løbende frivillige aktiviteter, i fortløbende projektet, såvel nye initiativer, som har til formål, at finde vej til unge i vores målgruppe og inddrage dem i vores fællesskaber. Vores fokus på at inddrage stærke interesserede aktører, såsom fonde, sponsorer og kommuner, muliggør, at Brug Bolden foreløbig har kunnet fremme sin vision og mission igennem 5 år. Uden støtte fra fonde, styrelser, legater og donationer, vil vi ikke kunne eksistere eller tilbyde det vi gør.

Det er Brug Boldens ønske, kontinuerligt at formidle om vores indsats bredt, samt opsøge og inddrage nye unge, som igennem vores indsats, kan få et sundt og værdifuldt netværk, på et socialt – og sundhedsfremmende fundament. Et netværk, hvor glæde, trivsel og sunde værdier smitter af på målgruppens livsstil og hvori nye venskaber og oplevelser, bliver til.

Hvilke aktiviteter facilitere vi og hvorfor?​

​Vi har nogle centrale aktiviteter, som faciliteres i Hovedstadsområdet, samt forskellige projekter eller udviklingstiltag, der inddrager unge fra det meste af landet, herunder gennem vores kriminalpræventive sociale indsats i samarbejde med kriminalforsorgen.

Herunder er nedenstående, nogle af de mest centrale aktiviteter:

  • Faste aktiviteter med fodboldtræning og interne fodboldkampe, som tilpasses niveau og formåen.
  • Afvikling af sociale aktiviteter, hvor samværet og fællesskabet er i fokus
  • Turneringer og stævner, herunder både gennem deltagelse i andres, såvel egen afvikling af samme.
  • Opsøgende og udkørende arbejde, samt brobygning mellem målgruppen, og andre aktører i civilsamfundet.

Hvilke tilgange anvender vi og hvorfor?​

​​Vi anvender altid en anerkendende tilgang og benytter positiv psykologi, da det erfaringsmæssigt, har vist at have den bedste effekt i forhold til at inkludere og inddrage vores unge i fællesskabet. Ved udviklingsprojekter, kan foreningen også udvikle nye metoder og afprøve kendte metoder, i nye sammenhænge, for at skabe viden og få nye erfaringer om vores målgruppe, samt hvordan vi kan støtte dem gennem sport og med hvilken effekt.

Ved at være åbne, nysgerrige og inddragende, som forening, men fastholde et fokus, der tager udgangspunkt i interessen for fodboldsport, tror vi på, at vi altid vil kune inkludere og tiltrække nye unge ind i vores sunde store fællesskab.

For rigtig mange, som har været hos os i en kortere eller længere periode, er vi ofte et springbræt til det ordinære idrætsliv eller deres videre færd i tilværelsen. Vores mål er derfor ikke at fastholde dem i Brug Bolden, men fastholde dem i en sund retning, så de med en stærkere trivsel, et netværk i ryggen og sunde værdier, kan kaste sig videre ud i verden.

Hvad er vores fokus, hvilken tilgang bruger vi og hvem er målgruppen?​

Vores fokus er særligt centreret om om kriminalitetsforebyggelse, opsøgende arbejde og brobygning, hvor indsatsen i vores projekter er målrettet kriminalitetstruede, såvel dømte unge, der skal finde fodfæste i en stof- og kriminalitetsfri hverdag, der fyldes på med sunde aktiviteter og relationer, der danner et fundament, for en lysere fremtid, hvor de får en indgang til og et godt tilhørsforhold til det frivillige civilsamfund. Vi anser vores egen rolle på det sociale område, som vigtig og betydningsfuld, da vi har den særlige mulighed for at præge og motivere vores målgruppe, i den periode hvor de frivilligt og med glæde, ser frem til at være del af vores aktiviteter og fællesskab.

Vi stræber endvidere altid efter, at have inddragende trygge rammer, attraktive faciliteter og aktive frivillige rollemodeller, som repræsenterer organisationen og som kan inspirere vores unge til at være del af det netværk, som vi løbende opbygger og udvider. Herigennem formår vi at dække det grundlæggende behov hos vores medlemmer, for at tilhøre og samtidigt være i trygge rammer. Dette er fundamentet, som Brug Bolden bygger på og som danner det vigtige alternativ til de mindre konstruktive fællesskaber og miljøer, de tidligere har været del af.

Hvad er Brug Bolden Danmark?

Brug Bolden er et brobyggende  fodboldfællesskab målrettet unge der står udenfor det almene etablerede idrætsliv. 

Åbningstider​

Mandag – fredag

10.00 – 18.00​

Weekend

10.00 - 12.00​

Helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Brug Bolden Danmark

Bagsværd Hovedgade 126

2880 Gladsaxe

Klik her for rutevejledning

+45 7174 1778

kontakt@brug-bolden.dk.​