logo

​Vores målgruppe

​Brug Boldens målgruppe er unge mellem 15 og 29 år, der befinder sig i socialt udsatte positioner af den ene eller anden årsag. De er oftest kendetegnede ved at stå udenfor det almene etablerede foreningsliv, og de savner et fællesskab at være del af, hvor de kan skabe venskaber og relationer samtidig med at de kan dyrke fodbold.

De unge kommer med meget forskellige forudsætninger, men er fælles om at være fightere i deres egne liv og om at savne tilhørsforhold og samhørighed.

Målgruppen er unge, der deltager fordi:

  • De synes, det er sjovt
  • De får nye venner
  • De er del af et fællesskab
  • De føler, at de er mere i kontrol i vores organisation frem for i en almen fodboldklub
  • De kan lide at være aktive og spille fodbold

Hvilke tilgange anvender vi og hvorfor?​

Vores fokus er særligt centreret om kriminalitetsforebyggelse, opsøgende arbejde og brobygning, hvor indsatsen i vores projekter er målrettet kriminalitetstruede såvel som dømte unge, der skal finde fodfæste i en stof- og kriminalitetsfri hverdag.

Som deltagere i Brug Bolden fyldes der på med sunde aktiviteter og relationer, der danner et fundament for en lysere fremtid, hvor de får en indgang til og et godt tilhørsforhold til det frivillige civilsamfund. Vi anser vores egen rolle på det sociale område som vigtig og betydningsfuld, da vi har den særlige mulighed for at præge og motivere vores målgruppe i en periode, hvor de frivilligt og med glæde ser frem til at være del af vores aktiviteter og fællesskab.​

I mødet med den unge anvender vores frivillige og trænere altid en anerkendende tilgang og empowering coaching, hvor der lyttes til den unge og tales med og ikke blot til deltagerne. Vi ønsker at inkludere og inddrage vores unge i fællesskabet, så de tager medansvar for et trygt og konstruktivt socialt miljø, hvor de oplever, at deres engagement og inputs i foreningen bliver taget godt imod. 

Træneren spiller en central rolle i at skabe rammer, hvor de unge føler sig trygge til at øve sig, fejle og forbedre sig. At de oplever at være del af et fællesskab, hvor det er din indsats, din personlige udvikling og holdånd, der betyder mest.

Man kan altså sige at de gode resultater, vi ser i Brug Bolden, bygges på en kultur, der ikke i første hånd er resultatorienteret: Vores succes måles på den glæde og gejst, vi ser hver uge, og som afspejles i de mange positive tilbagemeldinger, vi får fra deltagerne.

Ved udviklingsprojekter kan foreningen også udvikle nye metoder og afprøve kendte metoder i nye sammenhænge for at udvide vores viden og opbygge erfaringer om vores målgruppe samt hvordan vi kan støtte dem gennem sport og med hvilken effekt.

Ved at være åbne, nysgerrige og inddragende som forening og samtidig fastholde det primære fokus, som er at tage udgangspunkt i interessen for fodboldsport, tror vi på, at vi altid vil kunne inkludere og tiltrække nye unge ind i vores sunde, store fællesskab.

For rigtig mange, som har været hos os i en kortere eller længere periode, er vi ofte et springbræt til det ordinære idrætsliv eller deres videre færd i tilværelsen. Vores mål er derfor ikke at fastholde dem i Brug Bolden, men snarere fastholde dem i en sund retning, så de med en stærkere trivsel, et netværk og sunde værdier i ryggen kan kaste sig videre ud i samfundet og livet.

Hvad er Brug Bolden Danmark?

Brug Bolden er et brobyggende  fodboldfællesskab målrettet unge, der står udenfor det almene, etablerede idrætsliv.

Åbningstider​

Mandag – fredag

10.00 – 18.00​

Weekend

10.00 - 12.00​

Helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Brug Bolden Danmark

Bagsværd Hovedgade 126

2880 Gladsaxe

Klik her for rutevejledning

+45 7174 1778

kontakt@brug-bolden.dk