I samarbejde med​

Vores formål og vision

Brug Bolden Fællesskabernes formål

  • ​Foreningens formål er gennem fodbold, frivillighed og fællesskab, at fremme udsatte unges mulighed, for at tage del i civilsamfundet.
  • ​At afhjælpe, forebygge og reducere udsathed blandt stof-og kriminalitetstruede unge til en sund hverdag, øget trivsel og et stærkt netværk
  • At skabe regelmæssige sociale og sportslige aktiviteter,  til unge, som befinder sig på kanten og udenfor det etablerede foreningsliv.

Brug Bolden Fællesskabernes vision er:

  • At fremme udsatte unges mulighed, for at indgå i inkluderende fællesskaber

  • At fremme dialog og bro mellem civilsamfund, frivillighed og det offentlige

  • At skabe forandring gennem fællesskab, frivillighed og fodbold.

Brug Bolden Fællesskabernes mission er: ​

  • At sikre flere fodboldfællesskaber i landet gennem vores initiativer

  • At flere unge med svær opvækst, og belastet baggrund får opbygget et støttende netværk
  • At udsatte unges livskvalitet ​styrkes, med motion og bevægelse gennem fodboldaktiviteter.

Hvad er Brug Bolden Fællesskaberne?

​Brug Bolden Fællesskaberne, startede som et udviklingsprojekt for væresteds brugere i København i sommeren 2016.

Takket være offentlige tilskud, private fonde og samarbejdskommuner er fællesskaberne med snarligt 5 fællesskaber forankret i egen social-og sundhedsfremmende organisation.  

Brug Bolden Danmark

Kontakt os direkte:

+45 7174 1778

Alle ugedage 09.00 - 18.00.

Finder du ikke det du leder efter, kan du skrive til kontakt@brug-bolden.dk.​

​© 2020. Brug Bolden Danmark