I samarbejde med​

Formål Vision Mission

Brug Bolden Fællesskabernes formål

  • ​Foreningens formål er gennem fodbold, frivillighed og fællesskab, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed
  • ​At afhjælpe udsathed og støtte mennesker i vores målgruppe fra 15 + til øget velvære, trivsel og netværk
  • Dette gennem tilbud i inkluderende fællesskaber til medlemmer, der er opvokset med misbrug, har selv eller har haft  misbrugsproblematikker, er berørt af hjemløshed eller er udsat på anden måde.

Brug Bolden Fællesskabernes vision er:

  • At fremme udsatte individers mulighed, for at indgå i inkluderende fællesskaber

  • At fremme dialog og bro mellem civilsamfund, frivillighed og det offentlige

  • At skabe forandring hos fightere gennem frivillighed og fodbold.

Brug Bolden Fællesskabernes mission er: ​

  • At sikre flere fodboldfællesskaber i landet gennem vores initiativer

  • At flere unge med svær opvækst og udsatte voksne få opbygget et støttende netværk
  • At udsattes livskvalitet ​øges gennem motion og bevægelse

Hvad er Brug Bolden Fællesskaberne?

​Brug Bolden Fællesskaberne, startede som et udviklingsprojekt for væresteds brugere i København i sommeren 2016.

Takket være offentlige tilskud, private fonde og samarbejdskommuner er fællesskaberne med snarligt 5 fællesskaber forankret i egen social-og sundhedsfremmende organisation.  

Brug Bolden Danmark

Kontakt os direkte:

+45 7174 1778

Alle ugedage 09.00 - 18.00.

Finder du ikke det du leder efter, kan du skrive til kontakt@brug-bolden.dk.​

​© 2020. Brug Bolden Danmark