I samarbejde med​

Brug Bolden Danmarks historie

Brug Bolden København er det første fodboldfællesskab i rækken af flere, som blev etableret i 2016 og startede med ganske få brugere og frivillige. Projektet er sidenhen vokset, i takt med større tilslutning fra udsatte deltagere, for hvert år der er gået.

Samme koncept, blev etableret i 2018 på Fyn i Middelfart. som har tiltrukket deltagere fra hele trekantsområdet og medførte ligeså  positive resultater, hvorfor ideen blev videreudviklet og en udbredelsen af konceptet blev en realitet. Dette takket være Socialstyrelsen og gode fonde, som igennem 2019 har sikret at aktiviteterne fortsat kunne støttes, sideløbende med at fællesskaberne, gradvist udbredes i flere områder.

Udbredelsesfasen har medvirket til, at flere brugere i dag kan tilgå projektet, som har funderet og forankret sine aktiviteter, som lokale afdelinger i kommunerne, som Brug Bolden samarbejder med og afholder sine faste aktiviteter i.  Henover 2020 vil man kunne finde de lokale fodboldfællesskaber i Ballerup, Slagelse, Gladsaxe, Ikast/Brande, udover København og Middelfart.

Udover den betydningsfulde støtte, der er opnås gennem private fonde, så er projektet, udover at have kommunernes aktive involvering og opbakning, suppleret med et 3 årigt CSR samarbejde med Sportmaster og Nike i januar 2020, som givet Brug Bolden de bedste forudsætninger for at styrke og udvikle sin egen identitet og sociale profil, som sportsorganisation til udsatte.

I 2021 ser vi frem til et samarbejde med Kriminalforsorgens fodlænkeafdeling, hvor vi starter endnu et stort kapitel og en udviklingsrejse, hvor vi medvirker til at skabe forandring og en livstilsændring, gennem vores indsats, hvor vi vil favne kriminalitetstruede borgere og borgere, som afsoner under fodlænkevilkår. Dette ser vi frem til, da vi i højere grad kommer til at arbejde med begrebet coaching, i flere perspektiver, end de sportslige. Coaching vil være en del af Brug Bolden Danmarks metodiske afsæt, suppleret med den pædagogiske tilgang, vi hidtil har haft og vil bevare, i alle vores tiltag, både fortløbende og nye. 

Historien bag Brug Bolden, bliver ved med at få nye kapitler, og borgere i vores målgruppe vil på trods af Coronakrisen, og som følge af samme, opleve og få adgang til nye muligheder og projekter, med løbende aktiviteter, som vi kan tilbyde, imens de fysiske faciliteter og samværet i større grupper, er omfattet af restriktioner. 

Vi har valgt ikke at lade krisen begrænse organisationens evne og kapacitet, til at støtte vores fightere, men sikre, at alle fortsat kan have kontakt til os og hinanden, blot i andre rammer og på afstand.  Vi glæder os dog alle, til at vi igen kan samles i hver kommune, vi findes i og de nye kommuner, hvor vi blev forhindret i at starte faste aktiviteter op, som igen kan iværksættes, så snart kulturlivet, igen får lov at blomstre igen. 

De centrale aktiviteter

​Vi har 4 elementer, som danner grundstenene og kendertegner fællesskaberne, nuværende og kommende.

  • Fast træning hver uge med trænere og øvelser, som tilpasses niveau og formåen.
  • Sociale aktiviteter – med samvær, som organiseres efter mulighed.
  • Fælles deltagelse til stævner rundt i landet, målrettet udsatte
  • ​Uformelle samtaler og kontakt til brugerne mellem aktiviteterne.

Gennem træning, opnås energi, psykisk og fysisk trivsel, ligesom der gennem regelmæssigt gensyn og samvær opnås nye relationer. Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at motion og holdsport, hos udsatte målgrupper, fremmer mange andre positive output, som vi vil fremme og videreudvikle, i et fællesskab ad gangen.

​Herudover opnår målgruppen gennem de regelmæssige aktiviteter, et naturligt tilknytningsforhold til både vores frivillige, trænerne og ikke mindst til et inspirerende frivilligt fællesskab, som kan være alternativ, til det miljø, som de i årevis har levet i.

Aktiviteterne har til formål:

​​At være åbent netværksskabende tiltag, som tager afsæt i den fælles interesse for fodboldsport og skal danne et fundament for at mødes regelmæssigt, og være et alternativ til kriminalitets- eller misbrugsmiljøet og som forbedrer deltagerens psykiske og fysiske velvære.

​At give deltagere muligheden for organiserede regelmæssige udendørs aktiviteter, hvor de regelmæssigt mødes med andre brugere på tværs af værestederne, som skaber rammer for motivation og positiv forandring i brugernes dagligdag.

At styrke den enkeltes netværk og skabe sociale relationer i et stoffrit og attraktivt miljø.

​Det er målet af deltagerne indgår aktivt i alle de konkrete aktiviteter for at skabe et socialt engagement og vedligeholde deres interessebaserede fællesskab, få madlavning og samvær omkring spisning er en stor del af de sociale aktiviteter udenfor banerne.​​

Hvad er Brug Bolden Fællesskaberne?

​Brug Bolden Fællesskaberne, startede som et udviklingsprojekt for væresteds brugere i København i sommeren 2016.

Takket være offentlige tilskud, private fonde og samarbejdskommuner er fællesskaberne med snarligt 5 fællesskaber forankret i egen social-og sundhedsfremmende organisation.  

Brug Bolden Danmark

Kontakt os direkte:

+45 7174 1778

Alle ugedage 09.00 - 18.00.

Finder du ikke det du leder efter, kan du skrive til kontakt@brug-bolden.dk.​

​© 2020. Brug Bolden Danmark